Søknad

Hvordan søke seg til Mosserødhjemmet?

Sandefjord kommune:
Sandefjord kommune disponerer 46 faste plasser (+ 7 ekstraplasser ut 2020) hos oss. Det er de samme kriterier for å komme inn hos oss som på de kommunale sykehjemmene. Kommunens inntaksteam er besluttende myndighet. Derfor må interesserte henvende seg til kommunen og ikke til oss.

Vi gjør oppmerksom på at institusjonen er røyk- og alkoholfri.

Generelt tilbys sykehjemsplass først når alle andre tiltak er utprøvd. Alder er i seg selv ikke et kriterium for å få sykehjemsplass.

For helse- og omsorgstjenester i Sandefjord, ring: tlf. 33 41 61 00, Epost: utredning@sandefjord.kommune.no

Andre kommuner:

Andre kommuner kan ha noe ulik praksis ved beslutning om sykehjemsplass.

Noen eldre har muligens et ønske å bo i nærheten av familie og det er mulighet om å søke hjemkommunen om dette.

Ta kontakt med din lokale bydel eller kommune for ytterligere informasjon, gjerne også din lege som kan bistå i søkeprosessen.

For søkere som tilhører Syvendedags Adventistkirken:

a)Siden 1996 har vi mottatt særskilt statsstøtte slik at vi kan subsidiere døgnprisen dersom søkeren er adventist. Til tross for alle mulige gode intensjoner, er kommunens økonomi ofte en stor hindring for å få til optimale løsninger. Statsstøtten vil gjøre det billigere for hjemstedskommunen å kjøpe sykehjemsplasser hos oss. For tiden kan vi subsidiere inntil 60 % av døgnprisen for nye avtaler for adventister.
b)Ta kontakt med din lege og få en beskrivelse av din situasjon.
c)Ta kontakt med din lokale bydel eller kommune. Hjemmesykepleien vil foreta en vurdering.
d)Få vite om det er særskilte søknadsblanketter, hvor en søknad skal sendes, søknadsprosedyre osv.
e)Få pårørende til å skrive en kort begrunnelse for hvorfor du vil ha plass hos oss. I tillegg til pleie- og/eller omsorgsbehov, bør det stå noen ord om menighet, nærhet til kirken, fellesskap med andre menighetsmedlemmer og lignende.
f)Skriv ut forslag til avtale og andre dokumenter på denne siden.
g)Send søknaden til bydelen/kommunen.
h)Ta kontakt med Mosserødhjemmet: daglig leder, 33 48 81 90 eller hovedtelefon 33 48 81 00. Hvis du får avslag, vil vi gjerne ha kopi av brevet slik at vi kan hjelpe til mer aktivt i en anke mot fylket.