Om oss

Nøkkelinformasjon

Mosserødhjemmet er en stiftelse drevet av Syvendedags Adventistkirken. Hjemmet disponerer 58 enerom. 56 av disse har dusj og toalett samt utgang til terrasse eller plen. 2 rom har kun toalett og vask.
Prisene er:
2609 kr for langtidsplass
2691 kr for 2020.

Formål:

Mosserødhjemmet har til formål å drive pleie og omsorg av eldre, primært for medlemmer av Syvendedags Adventistkirken. Fra 90 tallet har vi åpnet for
inntak av beboere og ansatte som ikke deler vårt livssyn. I dag har vi totalt 46 (+ 7, så totalt 53 i 2018) boere fra Sandefjord kommune og resten fra andre kommuner i østlandsområdet.

Historie:

Mosserødhjemmet ble bygget i 1982 som et aldershjem for medlemmer av Syvendedags Adventistkirken. Det ble lagt vekt på at beboerne skulle ha store rom med eget bad, og egen terrasse eller utgang til have. Videre ble alle dører og ganger dimensjonert for sykehjem. De fleste fysiske/bygningsmessige forhold var derfor lagt til rette for mer pleie enn hva som var nødvendig ved åpningen av hjemmet. Overgangen til sykehjem og en åpen dør mot Sandefjord kommune har skjedd gradvis i løpet av 90-tallet. Vi har omorganisert driften, og installert moderne sykesignalanlegg og ISDN telefonsentral. I 2007 ble det gjort en større ombygging og utbygging. Stuene i 2. og 3. etasje er utvidet, ny kantine og kontorer samt 4 nye beboerrom er bygget til. Vaskeri og skyllerom er bygget om og modernisert. Vi fremstår nå som et moderne sykehjem og kan yte den beste service.

Kristne verdier:

Som en kristen institusjon prøver vi å ta vare på de kristne verdier i ord og handling. Vi legger like fullt vekt på den enkeltes individualitet og respekterer alles ståsted. Ved å informere potensielle beboere og deres pårørende om vårt livssyn og de regler vi har, erfarer vi at dette ikke er et problem for dem.

Ikke røyk og alkohol:

Hjemmet skal være røyk- og alkoholfritt.

Hviledag:

På Mosserød har vi hviledag både på lørdag og søndag. Adventister feirer sabbat fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag.

Vårt kjøkken:

Som en del av vårt livssyn fremmer adventister vegetarkosthold. Tidligere hadde Mosserødhjemmet utelukkende vegetarmat på menyen. Nå kan beboerne velge mellom kjøtt og vegetabilsk 3 dager i uken, og fisk og vegetabilsk 3 dager i uken. På lørdag er det grøt eller vegetabilsk lapskaus. Til frokost og aftens blir det servert smørbrød med variert pålegg.