Forsiden » Priser

Priser

Prisene reguleres normalt ut fra lønnsveksten forrige år samt konsumpris-
indeksen. Døgnprisen for 2017 er økt.

Ny døgnpris er:

2317,- for langtidsopphold
2390,- for korttidsopphold

Sandefjord kommune har egen prisavtale. Det er kommunen som fakturerer og mottar betaling fra beboer.

Den enkelte beboer betaler samme sats som på de kommunale sykehjemmene, beregnet ut fra inntekten: 
75% av (G – kr. 6.000) + 85% av (Bruttoinntekt + renteinntekt – gjeldsrenter – skatt – G).
Normalt vil dette bli litt over 80% av inntekten.